Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru

Msza Święta" nr 06, czerwiec 2014 - spis treści

 • Od Redaktora. Sacerdos et Hostia – ks. Jan Hadalski SChr s. 1
 • LITURGIA GODZIN – ROZUMIEĆ, ABY LEPIEJ UCZESTNICZYĆ s. 2
 • Liturgia godzin na święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana – ks. D. Ostrowski, s. I. Kopacz s. 2
 • Duszpasterskie podpowiedzi. W czerwcu warto by... – ks. Andrzej Ziółkowski CM s. 5
 • Chryste, Tyś dniem pełnym blasku. Hymny komplety – ks. Jan Miazek s. 6
 • Pieśń wypełnienia (Łk 2,29-32) – ks. Edward Szymanek SChr s. 10
 • WIERZĘ W SYNA BOŻEGO s. 14
 • Jezu, cnót przykładzie... – ks. Krzysztof Filipowicz s. 14
 • ZAMYŚLENIA W DZIEŃ PAŃSKI s. 16
 • Liturgia słowa na niedziele z rozważaniami s. 16
 • ODKRYWANIE SZTUKI s. 26
 • Serce Jezusa – symbol najwznioślejszej miłości – ks. Jarosław Staszewski SChr s. 26
 • MUSICA SACRA s. 28
 • Proprium de tempore – ks. Krzysztof Borowiec s. 28
 • KRÓLUJ NAM, CHRYSTE! s. 30
 • Serce Boże – ks. Marcin Sęk SChr s. 30
 • Mówię ci, wstań! – Góra Tabor 2014 − ks. Marcin Sęk SChr s. 31
 • ABC LITURGII s. 32
 • Święto, którego brakowało samemu Chrystusowi – ks. Krzysztof Porosło s. 32
 • KATECHEO − WYWOŁYWAĆ ECHO s. 33
 • Chleb pielgrzymi. Katecheza dla młodzieży z klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych − Liliana Florek s. 33
 • POLACY Z DALEKA I Z BLISKA s. 37
 • Polonia w Czarnogórze − Leszek Wątróbski s. 37

« powrót do numeru