Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru

Msza Święta" nr 05, maj 2014 - spis treści

 • Od Redaktora. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego... – ks. Jan Hadalski SChr s. 1
 • LITURGIA GODZIN – ROZUMIEĆ, ABY LEPIEJ UCZESTNICZYĆ s. 2
 • Proście, a będzie wam dane... Dni krzyżowe w tradycji Kościoła – Adam Matyszewski s. 2
 • Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg wszechmogący... Modlitwa na zakończenie dnia, czyli kompleta – ks. Tomasz Bać s. 5
 • Duszpasterskie podpowiedzi. W maju warto by... – ks. Andrzej Ziółkowski CM s. 5
 • Spojrzenie na miniony dzień. Znaczenie aktu pokuty w modlitwie na zakończenie dnia – ks. Bogusław Nadolski SChr s. 10
 • Antyfony maryjne w modlitwie na zakończenie dnia – ks. Krzysztof Borowiec s. 12
 • WIERZĘ W SYNA BOŻEGO s. 16
 • Jezus Chrystus, Pierworodny spośród wszelkiego stworzenia – ks. Krzysztof Filipowicz s. 16
 • ZAMYŚLENIA W DZIEŃ PAŃSKI s. 18
 • Liturgia słowa na niedziele z rozważaniami s. 18
 • ODKRYWANIE SZTUKI s. 26
 • Cyprys – znak wierności Boga i tęsknoty człowieka – ks. Jarosław Staszewski SChr s. 26
 • MUSICA SACRA s. 28
 • Proprium de sanctis, cz. II – ks. Krzysztof Borowiec s. 28
 • KRÓLUJ NAM, CHRYSTE! s. 30
 • Jak to jest z tym powołaniem? – ks. Marcin Sęk SChr s. 30
 • Co to znaczy być chrystusowcem? − ks. Marcin Sęk SChr s. 31
 • ABC LITURGII s. 32
 • Od Paschy żydowskiej do Paschy chrześcijańskiej, cz. II – ks. Krzysztof Porosło s. 32
 • KATECHEO − WYWOŁYWAĆ ECHO s. 33
 • Św. Stanisław, biskup – zdrajca czy patriota, dobry pasterz? Katecheza dla młodzieży z klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych − Liliana Florek s. 33
 • POLACY Z DALEKA I Z BLISKA s. 37
 • Polonia monachijska − Leszek Wątróbski s. 37

« powrót do numeru