Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru

Msza Święta" nr 04, kwiecień 2014 - spis treści

 • Od Redaktora. Vigilate et orate – ks. Jan Hadalski SChr s. 1
 • LITURGIA GODZIN – ROZUMIEĆ, ABY LEPIEJ UCZESTNICZYĆ s. 2
 • Jan XXIII i Jan Paweł II – święte powinowactwo – ks. Jan Sochoń s. 2
 • Duszpasterskie podpowiedzi. W kwietniu warto by... – ks. Andrzej Ziółkowski CM s. 5
 • Wigilia, czyli nocne modlitewne czuwanie – ks. Jan Miazek s. 6
 • Celebracja wigilii niedzielnej i świątecznej w liturgii godzin – historia, struktura i znaczenie teologiczne – ks. T. Bać s. 12
 • WIERZĘ W SYNA BOŻEGO s. 16
 • Syn Boga żywego, czyli o tym, jak z Chrystusem zmierzamy do Ojca – ks. Krzysztof Filipowicz s. 16
 • ZAMYŚLENIA W DZIEŃ PAŃSKI s. 18
 • Liturgia słowa na niedziele z rozważaniami s. 18
 • ODKRYWANIE SZTUKI s. 26
 • Kogut – budzi dusze ze snu grzechu i zapowiada zmartwychwstanie – ks. Jarosław Staszewski SChr s. 26
 • MUSICA SACRA s. 28
 • Proprium de sanctis, cz. I – ks. Krzysztof Borowiec s. 28
 • KRÓLUJ NAM, CHRYSTE! s. 30
 • Nie uciekaj od krzyża – ks. Marcin Sęk SChr s. 30
 • Czy katolik może iść na wojnę? − ks. Marcin Sęk SChr s. 31
 • ABC LITURGII s. 32
 • Od Paschy żydowskiej do Paschy chrześcijańskiej, cz. I – ks. Krzysztof Porosło s. 32
 • KATECHEO − WYWOŁYWAĆ ECHO s. 33
 • Kanonizacja bł. Jana Pawła II. Katecheza dla młodzieży z klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych − Liliana Florek s. 33
 • POLACY Z DALEKA I Z BLISKA s. 37
 • Polski ośrodek w Marayong (Australia) - Leszek Wątróbski s. 37

« powrót do numeru