Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru

Msza Święta" nr 03, marzec 2014 - spis treści

 • Od Redaktora. Patron Kościoła naszych czasów – ks. Jan Hadalski SChr s. 1
 • LITURGIA GODZIN – ROZUMIEĆ, ABY LEPIEJ UCZESTNICZYĆ s. 2
 • Józefie, święty Patronie... Kult św. Józefa w Kościele – ks. Dariusz Kwiatkowski s. 2
 • Duszpasterskie podpowiedzi. W marcu warto by... – ks. Andrzej Ziółkowski CM s. 5
 • Godzina czytań, cz. II: struktura, elementy, znaczenie – ks. Tomasz Bać s. 6
 • Skarby starożytnego Kościoła – ks. Bogdan Czyżewski s. 10
 • WIERZĘ W SYNA BOŻEGO s. 14
 • Christe eleison, czyli o spotkaniu z Mesjaszem w liturgii – ks. Krzysztof Filipowicz s. 14
 • ZAMYŚLENIA W DZIEŃ PAŃSKI s. 16
 • Liturgia słowa na niedziele z rozważaniami s. 16
 • ODKRYWANIE SZTUKI s. 26
 • Nard – słodki zapach Ewangelii i ukryte Bóstwo Chrystusa – ks. Jarosław Staszewski SChr s. 26
 • Uzgodnienie śpiewów i tekstów liturgicznych – ks. Krzysztof Borowiec s. 28
 • KRÓLUJ NAM, CHRYSTE! s. 30
 • Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię... – ks. Marcin Sęk SChr s. 30
 • ABC LITURGII s. 32
 • O popiele i czterdziestu dniach – Środa Popielcowa – ks. Krzysztof Porosło s. 32
 • Spojrzeć w głąb siebie – sumienie. Katecheza dla młodzieży z klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych − Liliana Florek s. 33
 • POLACY Z DALEKA I Z BLISKA s. 37
 • Tożsamość etniczna i kulturowa Polonii bułgarskiej − Leszek Wątróbski s. 37

« powrót do numeru