Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru

Msza Święta" nr 02, luty 2014 - spis treści

 • Od Redaktora. Skarbnica słowa Bożego i tradycji Kościoła – ks. Jan Hadalski SChr s. 1
 • LITURGIA GODZIN – ROZUMIEĆ, ABY LEPIEJ UCZESTNICZYĆ s. 2
 • Ś́więty Piotr i jego katedra – Adam Matyszewski s. 2
 • Duszpasterskie podpowiedzi. W lutym warto by... – ks. Andrzej Ziółkowski CM s. 5
 • Godzina czytań, cz. I: historia, miejsce w liturgii godzin i znaczenie teologiczne – ks. Tomasz Bać s. 6
 • Te Deum laudamus – Ciebie, Boże, chwalimy – ks. Jan Miazek s. 10
 • WIERZĘ W SYNA BOŻEGO s. 16
 • Jezus jest Panem! – ks. Krzysztof Filipowicz s. 16
 • ZAMYŚLENIA W DZIEŃ PAŃSKI s. 18
 • Liturgia słowa na niedziele z rozważaniami s. 18
 • ODKRYWANIE SZTUKI s. 26
 • Perła – łza Boga i prawda Ewangelii – ks. Jarosław Staszewski SChr s. 26
 • MUSICA SACRA s. 28
 • Związek obrzędów i śpiewów liturgicznych – ks. Krzysztof Borowiec s. 28
 • KRÓLUJ NAM, CHRYSTE! s. 30
 • Ofiarowanie – ks. Marcin Sęk SChr s. 30
 • Tylko męczeństwo? − ks. Marcin Sęk SChr s. 31
 • ABC LITURGII s. 32
 • Gnoza, Aion, Niezwyciężone Słońce, Wielkanoc – czyli rzecz o Objawieniu Pańskim? – cz. 2 – ks. Krzysztof Porosło s. 32
 • KATECHEO − WYWOŁYWAĆ ECHO s. 33
 • Święty Walenty przypomina o gestach miłości. Katecheza dla młodzieży − Liliana Florek s. 33
 • POLACY Z DALEKA I Z BLISKA s. 37
 • Historia wygnańców polskich, którzy w drodze do Ojczyzny w Bogu spoczęli na wieki w Iranie − Leszek Wątróbski s. 37

« powrót do numeru