Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru

Msza Święta" nr 09, wrzesień 2013 - spis treści

 • Ofiara wieczorna - ks. Jan Hadalski SChr s. 1
 • LITURGIA GODZIN – ROZUMIEĆ, ABY LEPIEJ UCZESTNICZYĆ s. 2
 • Pieśni nabożne w wydaniu bł. Władysława z Gielniowa – Adam Matyszewski s. 2
 • Nieszpory – wieczorna modlitwa Kościoła – ks. Jan Miazek s. 4
 • Proboszcz podpowiada. We wrześniu warto by... – ks. Leszek Slipek s. 5
 • Magnificat – duchowy portret Maryi i Kościoła, cz. I – ks. Antoni Tronina s. 9
 • ROZWAŻANIA O WIERZE s. 14
 • „Ze czcią wspominamy najpierw pełną chwały Maryję Dziewicę...” – ks. Krzysztof Filipowicz s. 14
 • ZAMYŚLENIA W DZIEŃ PAŃSKI s. 16
 • Liturgia słowa na niedziele z rozważaniami s. 16
 • ODKRYWANIE SZTUKI s. 26
 • W bawarskim Altötting – ks. Jarosław Staszewski SChr s. 26
 • MUSICA SACRA s. 28
 • ́piew ludowy w liturgii, czyli pieśń kościelna – ks. Krzysztof Borowiec s. 28
 • KRÓLUJ NAM, CHRYSTE! s. 30
 • A i Ω – Alfa i Omega – ks. Mariusz Sokołowski SChr s. 30
 • Króluj nam, Chryste! – w nowym roku szkolnym − ks. Mariusz Sokołowski SChr s. 31
 • ABC LITURGII s. 32
 • O kolorach w liturgii – wprowadzenie – kl. Jarosław Koch SChr s. 32
 • KATECHEO − WYWOŁYWAĆ ECHO s. 33
 • Recepta na świętość – święty Stanisław Kostka. Katecheza dla młodzieży − Liliana Florek s. 33
 • POLACY Z DALEKA I Z BLISKA s. 37
 • Federacja Organizacji Polskich i Polsko-Duńskich − Leszek Wątróbski s. 37

« powrót do numeru