Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru

Msza Święta" nr 07, lipiec-sierpień 2013 - spis treści

 • Od Redaktora. Święto wiary i młodości – ks. Jan Hadalski SChr s. 1
 • LITURGIA GODZIN – ROZUMIEĆ, ABY LEPIEJ UCZESTNICZYĆ s. 2
 • Sanktuaria jako „porta fidei” w Roku Wiary – ks. Marian Cynka s. 2
 • Proboszcz podpowiada. W lipcu i sierpniu warto by... – ks. Leszek Slipek s. 5
 • Jutrznia – ks. Jan Miazek s. 7
 • Benedictus – ojcowska pieśń o proroku – ks. Edward Szymanek SChr s. 12
 • Dzieje brewiarza od XIII wieku do Soboru Trydenckiego. Historia liturgii godzin, cz. V – ks. Tomasz Bać s. 16
 • Duchowa kampania – Sandra Kwiecień s. 20
 • ROZWAŻANIA O WIERZE s. 24
 • Pan i Ożywiciel – ks. Krzysztof Filipowicz s. 24
 • ZAMYŚLENIA W DZIEŃ PAŃSKI s. 26
 • Liturgia słowa na niedziele z rozważaniami s. 26
 • ODKRYWANIE SZTUKI s. 42
 • Camino – droga św. Jakuba – ks. Jarosław Staszewski SChr s. 42
 • MUSICA SACRA s. 44
 • Hymn – jedna z form chorału gregoriańskiego – ks. Krzysztof Borowiec s. 44
 • KRÓLUJ NAM, CHRYSTE! s. 46
 • ICHTHYS – ks. Mariusz Sokołowski SChr s. 46
 • Słowo się rzekło − ks. Mariusz Sokołowski SChr s. 47
 • ABC LITURGII s. 48
 • Przez to święte namaszczenie... – ks. Krzysztof Porosło s. 48
 • KATECHEO − WYWOŁYWAĆ ECHO s. 49
 • Zabawy z Biblią w tle − Liliana Florek s. 49
 • POLACY Z DALEKA I Z BLISKA s. 53
 • Chcemy zajmować się tym, czego inni nie robią. Polonia węgierska − Leszek Wątróbski s. 53

« powrót do numeru