Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru

Msza Święta" nr 04, kwiecień 2013 - spis treści

 • Od Redaktora. Wielka Niedziela – ks. Jan Hadalski SChr s. 1
 • LITURGIA GODZIN – ROZUMIEĆ, ABY LEPIEJ UCZESTNICZYĆ s. 2
 • Wielka Noc: czyn Boga – ks. Jan Sochoń s. 2
 • Okres Wielkanocy – jedna Wielka Niedziela – ks. Krzysztof Filipowicz s. 5
 • Proboszcz podpowiada. W kwietniu warto by... – ks. Leszek Slipek s. 5
 • nvitatorium – pierwsze westchnienie modlącego się Kościoła ku Bogu – Adam Matyszewski s. 10
 • Początki oficjum rzymskiego: modlitwa liturgiczna w Regule św. Benedykta. Historia liturgii godzin, cz. 3 – ks. T. Bać s. 12
 • Ceremoniał liturgicznej posługi biskupów. Nowa księga liturgiczna w języku polskim – ks. Mateusz Matuszewski s. 15
 • ROZWAŻANIA O WIERZE s. 16
 • Dogmat najbliższy sercu, czyli o Tajemnicy Wcielenia – ks. Krzysztof Filipowicz s. 16
 • ZAMYŚLENIA W DZIEŃ PAŃSKI s. 18
 • Liturgia słowa na niedziele z rozważaniami s. 18
 • ODKRYWANIE SZTUKI s. 26
 • I w cieniu Araratu zakwitły krzyże – ks. Jarosław Staszewski SChr s. 26
 • MUSICA SACRA s. 28
 • Sekwencja jako przykład twórczości „postgregoriańskiej” – ks. Krzysztof Borowiec s. 28
 • KRÓLUJ NAM, CHRYSTE! s. 30
 • 3 x 1 = 1 – ks. Robert Biel SChr s. 30
 • Jezus x 2 − ks. Mariusz Sokołowski SChr s. 31
 • ABC LITURGII s. 32
 • Tajemnica miłości, woni, ofiary i śmierci – dk. Krzysztof Porosło s. 32
 • KATECHEO − WYWOŁYWAĆ ECHO s. 33
 • Młodość – czas dany i zadany. Katecheza dla młodzieży z klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych − Liliana Florek s. 33
 • POLACY Z DALEKA I Z BLISKA s. 37
 • Polacy w Estonii. Śladami pierwszych Polaków − Leszek Wątróbski s. 37

« powrót do numeru