Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru

Msza Święta" nr 01, styczeń 2013 - spis treści

 • Od Redaktora. Panie, otwórz wargi moje... – ks. Jan Hadalski SChr s. 1
 • LITURGIA GODZIN – ROZUMIEĆ, ABY LEPIEJ UCZESTNICZYĆ s. 2
 • Jeden Boży czas – ks. Jan Sochoń s. 2
 • Modlitwa Chrystusa trwająca w Kościele. Teologia liturgii godzin, cz. 1 – ks. Jan Miazek s. 5
 • Początki liturgii godzin – modlitwa wspólnoty chrześcijańskiej w pierwszych wiekach. Historia LG, cz. 1 – ks. Tomasz Bać s. 8
 • Proboszcz podpowiada. W styczniu warto by... – ks. Leszek Slipek s. 9
 • Konstytucja o liturgii świętej Soboru Watykańskiego II na temat Liturgii godzin s. 12
 • Laudis canticum – Konstytucja wprowadzająca w życie Liturgię godzin uchwaloną dekretem Vaticanum II – Paweł VI s. 13
 • CREDO, DOMINE – ROZWAŻANIA O WIERZE s. 16
 • „Taka jest nasza wiara...”, czyli o symbolach wiary i dogmatach – ks. Krzysztof Filipowicz s. 16
 • ZAMYŚLENIA W DZIEŃ PAŃSKI s. 18
 • Liturgia słowa na niedziele z rozważaniami s. 18
 • Ewangeliści z ormiańskich kodeksów – ks. Jarosław Staszewski SChr s. 26
 • MUSICA SACRA s. 28
 • Musica sacra – muzyka święta – ks. Krzysztof Borowiec s. 28
 • KRÓLUJ NAM, CHRYSTE! s. 30
 • Główne prawdy wiary chrześcijańskiej – ks. Robert Biel SChr s. 30
 • Czuję wewnętrzny głos, ale co dalej? − ks. Mariusz Sokołowski SChr s. 31
 • Symbolika światła – dk. Krzysztof Porosło s. 32
 • KATECHEO − WYWOŁYWAĆ ECHO s. 33
 • „Przybyliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2,2). Katecheza przygotowująca do Światowych Dni Młodzieży - Liliana Florek s. 33
 • Sługa Boży o. Ignacy Posadzy – prawdziwy świadek wiary − Leszek Wątróbski s. 37

« powrót do numeru