Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru

Msza Święta" nr 04, kwiecień 2012 - spis treści

 • Od Redaktora. Znak jedności kapłaństwa – ks. Jan Hadalski SChr s. 1
 • MSZA ŚWIĘTA – ROZUMIEĆ, ABY LEPIEJ UCZESTNICZYĆ s. 2
 • W bramy „nieba nowego i ziemi nowej” nie wchodzisz sam – ks. Roman E. Rogowski s. 2
 • Koncelebracja – rys historyczny – Adam Matyszewski s. 4
 • Proboszcz podpowiada. W kwietniu warto by... – ks. Leszek Slipek s. 5
 • Aspekty prawne koncelebracji eucharystycznej – ks. Andrzej Orczykowski SChr s. 9
 • KATECHEZA O KOŚCIELE s. 14
 • Kościół jako Lud Boży – ks. Waldemar Matusiak SChr s. 14
 • ZAMYŚLENIA W DZIEŃ PAŃSKI s. 16
 • Liturgia słowa na niedziele z rozważaniami s. 16
 • ODKRYWANIE SZTUKI s. 26
 • „Oto Bóg królował z drzewa” – ks. Jarosław Staszewski SChr s. 26
 • MUSICA SACRA s. 28
 • Mszalni muzycy – Lektor – ks. Mariusz Białkowski s. 28
 • KRÓLUJ NAM, CHRYSTE! s. 30
 • Zazdroszczę ci... – ks. Robert Biel SChr s. 30
 • To tylko (aż) ja – człowiek − ks. Mariusz Sokołowski SChr s. 31
 • ABC LITURGII s. 32
 • Wino upajające Bogiem – kl. Krzysztof Porosło s. 32
 • KATECHEO − WYWOŁYWAĆ ECHO s. 33
 • Katecheza o zwycięstwie Chrystusa nad szatanem dla młodzieży z klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych − Liliana Florek s. 33
 • POLACY Z DALEKA I Z BLISKA s. 37
 • Trudny okres polskiego szkolnictwa na Litwie − Leszek Wątróbski s. 37

« powrót do numeru