Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru

Msza Święta" nr 06, czerwiec 2011 - spis treści

 • Od Redaktora. Zbliżam się w pokorze - ks. Jan Hadalski s. 1
 • MSZA ŚWIĘTA – ROZUMIEĆ, ABY LEPIEJ UCZESTNICZYC s. 2
 • W blasku Pięćdziesiątnicy – ks. Jan Sochon s. 2
 • „Cum amore ac timore”, czyli o przyjmowaniu Komunii Świętej – ks. Teodor Puszcz SChr s. 4
 • Proboszcz podpowiada. W czerwcu warto by... – ks. Krzysztof Musiałek SChr s. 5
 • Msza Święta. Katecheza 23 (mistagogiczna piąta) – św. Cyryl Jerozolimski s. 10
 • Modlitwy eucharystyczne w Mszach z udziałem dzieci. Cz. I – ks. Jan Miazek s. 13
 • DUCHOWOŚĆ BIBLIJNA s. 16
 • Wpatrzeni w Trójcę Boskich Osób – ks. Stefan Szymik MSF s. 16
 • ZAMYŚLENIA W DZIEŃ PAŃSKI s. 18
 • Liturgia słowa na niedziele z rozważaniami s. 18
 • ODKRYWANIE SZTUKI s. 26
 • Biskupie księstwo. Cz. V – Nysa – bożogrobcy i śląska Jerozolima – ks. Jarosław Staszewski SChr s. 26
 • MUSICA SACRA s. 28
 • Lauda, Sion Salvatorem – sekwencja na uroczystość Bożego Ciała – Adam Matyszewski s. 28
 • KRÓLUJ NAM, CHRYSTE! s. 30
 • Słów kilka o słuchaniu – ks. Robert Biel SChr s. 30
 • Brak miejsca na detergenty − ks. Mariusz Sokołowski SChr s. 31
 • Dalmatyka – szata dla sługi − kl. Krzysztof Porosło s. 32
 • KATECHEO − WYWOŁYWAĆ ECHO s. 33
 • Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela... Katecheza dla dzieci i młodzieży o Duchu Świętym− Liliana Florek s. 33
 • POLACY Z DALEKA I Z BLISKA s. 37
 • Jubileusz Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie − Leszek Wątróbski s. 37
 • Zjednoczenie Polskie w Helsinkach − Leszek Wątróbski s. 38

« powrót do numeru