Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru

Msza Święta" nr 12, grudzień 2010 - spis treści

 • Od Redaktora. Kościół domem i szkołą komunii – ks. Jan Hadalski SChr s. 1
 • MSZA ŚWIĘTA – ROZUMIEĆ, ABY LEPIEJ UCZESTNICZYĆ s. 2
 • W komunii z Bogiem – program duszpasterski 2010/2011. Formacja duchowa w parafii – ks. Marian Sikora s. 2
 • Kiedy Ofiara staje się Ucztą... – ks. Krzysztof Filipowicz s. 5
 • Proboszcz podpowiada. W grudniu warto by... – ks. Leszek Slipek s. 5
 • Ośmielamy się zbliżyć z całą ufnością. Miejsce i znaczenie Modlitwy Pańskiej w Eucharystii – kl. Krzysztof Porosło s. 7
 • Teologiczne treści Czwartej Modlitwy eucharystycznej – ks. Jan Miazek s. 10
 • DUCHOWOŚĆ BIBLIJNA s. 14
 • Niech Słowo ciałem się stanie – ks. Stefan Szymik MSF s. 14
 • ZAMYŚLENIA W DZIEŃ PAŃSKI s. 16
 • Liturgia słowa na niedziele z rozważaniami s. 16
 • ODKRYWANIE SZTUKI s. 26
 • Darłowo, trzy królestwa i św. Gertruda – ks. Jarosław Staszewski SChr s. 26
 • MUSICA SACRA s. 28
 • Śpiewy okresu Adwentu – Adam Matyszewski s. 28
 • Z NAUCZANIA KOŚCIOŁA s. 29
 • Adwent w pobożności ludowej. Fragmenty Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania (2002 r.) s. 29
 • KRÓLUJ NAM, CHRYSTE! s. 30
 • Być ministrantem: Ministrant jest powołany do świętości – ks. Mariusz Sokołowski SChr s. 30
 • ABC liturgii: Fioletowy – znaczy powaga i pełne nadziei oczekiwanie − Grzegorz Duszyński s. 31
 • Od komży do ornatu: Bóg wielokrotnie wysyłał smsy − ks. Marcin s. 32
 • KATECHEO − WYWOŁYWAĆ ECHO s. 33
 • Katecheza o powtórnym przyjściu Pana Jezusa dla klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych − Liliana Florek s. 33
 • POLACY Z DALEKA I Z BLISKA s. 37
 • Okno na Europę. Rozmowa z Haliną Bułaj − Leszek Wątróbski s. 37
 • Grodzieńska polonistyka. Rozmowa z prof. Swietłaną Musijenko − Leszek Wątróbski s. 38

« powrót do numeru