Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru

Msza Święta" nr 05, maj 2009 - spis treści

 • Od Redaktora. In persona Christi – ks. Jan Hadalski SChr s. 1
 • MSZA ŚWIĘTA – ROZUMIEĆ, ABY LEPIEJ UCZESTNICZYĆ s. 2
 • Blisko Chrystusa, blisko człowieka. O kapłaństwie z ks. bpem Stanisławem Stefankiem rozmawia ks. J. Hadalski SChr s. 2
 • Proposzcz podpowiada. W maju warto by… – ks. Leszek Slipek s. 5
 • Kapłan w liturgii Mszy Świętej – ks. Jan Miazek s. 6
 • Udział wiernych w kapłaństwie Chrystusa – ks. Wojciech Przeczewski s. 9
 • Wybrana od wieków. Istota i zasady kultu maryjnego – ks. Marek Pyc s. 12
 • To czyńcie na moją pamiątkę... – ks. Bogusław Kozioł SChr s. 14
 • ZAMYŚLENIA W DZIEŃ PAŃSKI s. 16
 • ODKRYWANIE SZTUKI s. 26
 • Św. Stanisław – szafarz Eucharystii – ks. Jarosław Staszewski SChr s. 26
 • MUSICA SACRA s. 28
 • Najstarsze polskie pieśni wielkanocne – Adam Matyszewski s. 28
 • KRÓLUJ NAM, CHRYSTE! s. 30
 • W szkole Maryi... – ks. Piotr Lizoń SChr s. 30
 • Pokój Pański – czyli o niesieniu nadziei pokoju − kl. Bartłomiej Urbanowicz SChr s. 31
 • Jestem! − kl. Paweł Guzik SChr s. 32
 • KATECHEO − WYWOŁYWAĆ ECHO s. 33
 • Kapłaństwo - szczególne powołanie do miłości. Katecheza dla gimnazjalnych i szkół średnich - Liliana Florek s. 33
 • POLACY Z DALEKA I Z BLISKA s. 37
 • Optymizm i nadzieja − Leszek Wątróbski s. 27

« powrót do numeru