Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru

Msza Święta" nr 06, czerwiec 2021 - spis treści

 • Od Redaktora. Lauda, Sion Salvatorem... ks. Tomasz Mikulak SChr s. 1
 • W drodze do liturgii - Rozumieć, aby lepiej uczestniczyć s. 2
 • Liturgia a historia zbawienia. ks. Tomasz Bać s. 2
 • Liturgia rzymska w tak zwanym okresie klasycznym (IV-VIII w.). ks. Maciej Zachara MIC s. 4
 • Ite ad Ioseph - Rok Świętego Józefa s. 8
 • Imię Świętego Józefa w modlitwach eucharystycznych. ks. Dariusz Kwiatkowski s. 8
 • Pismo Święte od podszewki s. 12
 • Czy Kościół katolicki zakazał wiernym czytać Pismo Święte? ks. Piotr Ostański s. 12
 • Eucharystia daje życie - Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy s. 13
 • Zgromadzeni na świętej wieczerzy cz. 7. Chleb przemieniony i przemieniający. ks. Janusz Królikowski s. 13
 • Zamyślenia w Dzień Pański s. 16
 • Liturgia słowa na niedziele z rozważaniami s. 16
 • Funkcja nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej s. 24
 • Funkcja nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej w czasie Eucharystii. ks. Krystian Sammler s. 24
 • Króluj nam, Chryste! s. 26
 • Modlitwa postaw i gestów, cz. 1. ks. Mateusz Socha SChr s. 26
 • Kościół, który rodzi się na nowo s. 28
 • Kościół domowy? Marzenie ks. Franciszka Blachnickiego. ks. Dawid Stelmach s. 28
 • Prawo kanoniczne w praktyce s. 30
 • Świętowanie dni nakazanych. ks. Jarosław Tomasz Żurawski s. 30
 • Musica sacra s. 31
 • Muzyka w liturgii, cz. 2. s. Sylwia Marciniak MChR s. 31
 • Katecheo - wywoływać echo s. 32
 • Na czym polega aktywny udział w Eucharystii? Katecheza o potrzebie aktywnego uczestnictwa we Mszy Świętej dla starszych uczniów szkoły podstawowej i ponadopodstawowej. Liliana Florek s. 32

« powrót do numeru