Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru

Msza Święta" nr 02, luty 2020 - spis treści

 • Sakramenty – znaki zbawienia - ks. Marcin Stefanik SChr s. 1
 • Znaki tajemnicy w teorii i praktyce s. 2
 • Sakramenty analiza terminu - ks. Grzegorz Iwiński s. 2
 • Sakramenty w objawieniu Nowego Testamentu - ks. Antoni Tronina s. 4
 • Okiem duszpasterza W lutym warto by... - ks. Andrzej Ziółkowski CM s. 5
 • Ojcowie Kościoła o sakramentach Chrzest sakramentem odrodzenia - ks. Paweł Wygralak s. 8
 • Nowy sposób postrzegania sakramentów na Soborze Watykańskim II - ks. Andrzej Dudek s. 11
 • Prawo kościelne o sakramentach Kto i w jaki sposób winien wypełniać zadanie uświęcania we wspólnocie Ludu Bożego? - ks. Benedykt Glinkowski s. 14
 • Eucharystia daje życie – wielka tajemnica wiary s. 15
 • Eucharystia źródłem życia, cz. 3 Sakrament Chrystusowego wydania na krzyżu - ks. Janusz Królikowski s. 15
 • Zamyślenia w Dzień Pański s. 18
 • Liturgia słowa na niedziele z rozważaniami s. 18
 • Sakramenty źródłem życia s. 26
 • Zgoda na śmierć - ks. Dawid Stelmach s. 26
 • Formacja liturgiczna s. 27
 • Młody świętym może być Święta Jadwiga – młody król Polski - ks. Mateusz Socha SChr s. 27
 • Księgi liturgiczne Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych - ks. Marek Nikiel SChr s. 28
 • Msze Święte obrzędowe Msza na wybór katechumenów - ks. Łukasz Szczeblewski s. 29
 • Musica Sacra s. 30
 • Słowo z mocą... - ks. Bogusław Grzebień s. 30
 • Katecheo − wywoływać echo s. 32
 • Prymat Piotra i jego następców Katecheza o prymacie papieża w Kościele dla starszych uczniów szkoły podstawowej - Liliana Florek s. 32
 • Sztuka etykiety nie tylko kościelnej… s. 36
 • Pocałunek na powitanie? ks. Marek Grygiel SChr s. 36
 • Polacy z daleka i z bliska s. 37
 • Deportacje i powroty Polaków „do” i „z” Kazachstanu Wywiad z Anatolem Diaczyńskim, literatem i repatriantem z Kazachstanu - Leszek Wątróbski s. 37

« powrót do numeru