Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Bogusław Kozioł SChr
Jest to ta sama Ofiara...

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 03, marzec 2009

Tytuł artykułu został zaczerpnięty z Trzeciej Modlitwy eucharystycznej i przypomina o zasadniczej prawdzie, że Msza Święta jest Ofiarą. Przede wszystkim jest to Ofiara, którą złożył na Golgocie, a teraz nieustannie ją ponawia na ołtarzu, poprzez ręce i słowa kapłana, Jezus Chrystus z miłości do człowieka, za zbawienie całego świata. Msza Święta jest również Ofiarą, którą wraz z Chrystusem i poprzez Niego mogą składać wszyscy wierni.

Tak na ten temat mówi konstytucja soborowa Lumen gentium: „Wszystkie bowiem ich [ludzi świeckich – przyp. autora] uczynki, modlitwy i apostolskie przedsięwzięcia, życie małżeńskie i rodzinne, codzienna praca, wypoczynek ducha i ciała, jeśli odbywają się w Duchu, a nawet utrapienia życia, jeśli cierpliwie są znoszone, stają się duchowymi ofiarami, miłymi Bogu przez Jezusa Chrystusa (por. 1 P 2,5), ofiary te składane są zbożnie Ojcu w eucharystycznym obrzędzie wraz z Ofiarą Ciała Pańskiego” (KK 34).

Całe życie Jezusa było nieustanną ofiarą, którą ponosił z miłości do Ojca i ludzi. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru