Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Jan Hadalski SChr
Od Redaktora. In persona Christi.

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 05, maj 2009

Spośród bogactwa treści religijnych i kościelnych, jakie niesie ze sobą maj, na ten miesiąc wybrałem temat: „Kapłaństwo z Eucharystii i dla Eucharystii”. Wpisuje się on zarówno w podjętą od początku roku problematykę przybliżania Eucharystii, jak i w majową radość Kościoła młodego szeregiem nowo wyświęconych prezbiterów oraz dostojnego wiekiem i doświadczeniem wielu kapłanów jubilatów. Zapewne wszyscy – od tych najmłodszych prezbiterów Kościoła po najstarszych; od kleryków, którzy do święceń się przygotowują, po wiernych, którzy korzystają z kapłańskiej posługi – zadają sobie pytanie: kim jest kapłan, czym jest kapłaństwo? Jakże różne, bardzo osobiste padają odpowiedzi: Alter Christus, „Dar i Tajemnica” – jak napisał Jan Paweł II w roku złotego jubileuszu swojego kapłaństwa.

W bieżącym numerze naszego miesięcznika pragniemy spojrzeć na kapłaństwo w kontekście celebracji Mszy Świętej. Jan Paweł II w liście apostolskim „Dominicae Cenae” podkreślił, że to właśnie Eucharystia „jest główną i centralną racją bytu sakramentu kapłaństwa, który definitywnie począł się w momencie ustanowienia Eucharystii i wraz z nią”. Za tymi słowami stoi nieprzerwana i wielokrotnie potwierdzana Tradycja Kościoła nauczającego o absolutnej konieczności kapłana z mocą święceń do sprawowania Eucharystii; kapłana, który sprawuje ją „in persona Christi”, to znaczy „w swoistym sakramentalnym utożsamieniu się z Prawdziwym i Wiecznym Kapłanem, który Sam tylko Jeden jest prawdziwym i prawowitym Podmiotem i Sprawcą tej swojej Ofiary – i przez nikogo właściwie nie może być w jej spełnianiu wyręczony”. Z drugiej strony Kościół naucza o powszechnym kapłaństwie wszystkich ochrzczonych, które jest podstawą uczestnictwa w celebrowanej liturgii. Obydwa te wymiary zostały przedstawione w poszczególnych artykułach.

I tak o roli kapłana w liturgii Mszy Świętej napisał ks. Jan Miazek, natomiast uczestnictwo wiernych w kapłaństwie Chrystusa wyjaśnia ks. Wojciech Przeczewski. Z kolei o eucharystycznej duchowości kapłańskiej przeczytamy w tekście ks. Bogusława Kozioła. Tematyce kapłaństwa poświęcona jest także katecheza dla młodzieży, której scenariusz przygotowała – jak co miesiąc – pani Liliana Florek. Majowy numer otwiera rozmowa z ks. biskupem Stanisławem Stefankiem, który dzieli się osobistą refleksją o kapłaństwie w roku złotego jubileuszu swoich święceń.

Jednak bieżący numer „Mszy Świętej” nie jest monotematyczny. Czytelnicy znajdą więc także tekst maryjny – ks. Marek Pyc przybliża istotę i zasady kultu Matki Bożej. Polecam też nasze stałe działy, gdzie można poczytać między innymi o artystycznych przedstawieniach św. Stanisława ze Szczepanowa czy o najstarszych polskich pieśniach wielkanocnych. Jak w każdym numerze również liturgia słowa na wszystkie niedziele miesiąca z rozważaniem.

Zapraszam do lektury.

Uwaga! To jest tylko jeden artykuł z miesięcznika "Msza Święta". Pozostałe przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru