Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Łukasz Wacław SChr, Poznań
Chrzest – moment włączenia do Kościoła sui iuris

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 01, styczeń-luty-marzec 2023

Każdy człowiek, przyjmując chrzest w Kościele katolickim, zostaje tym samym do tego Kościoła włączony (zob. KPK, kan. 94; 204 § 1-2; 849). Należy jednak pamiętać, że Kościół katolicki to mozaika wielu Kościołów Wschodu i Zachodu, które, jak uczy Sobór Watykański II, „chociaż różnią się częściowo między sobą tak zwanymi obrządkami, mianowicie liturgią, karnością kościelną i spuścizną duchową, są wszakże jednakowo poddane władzy pasterskiej Biskupa Rzymskiego, który jest z woli Bożej następcą Świętego Piotra we władzy zwierzchniej nad całym Kościołem. Dlatego Kościoły te jednakową posiadają godność i żaden z nich nie góruje nad innymi z racji obrządku” (OE 3).
Kościoły, o których tutaj mowa, określane są obecnie w prawie kanonicznym jako Kościoły sui iuris. Prawodawca kościelny wyjaśnia, że Kościół sui iuris to: „Wspólnota chrześcijan powiązana hierarchią według prawa, którą jako sui iuris wyraźnie lub milcząco uznała najwyższa władza Kościoła” (KKKW, kan. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru