Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Tomasz Mikulak SChr, Poznań
Od Redaktora. Wierzę w Kościół i wierzę Kościołowi...

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 01, styczeń-luty-marzec 2023

„Jak najmocniej się tego trzymaj i bynajmniej nie wątp, iż Kościół katolicki jest klepiskiem Boga, na którym do końca czasu jest pszenica przemieszana z plewami, to jest, że przez wspólnotę sakramentów dobrzy są pomieszani ze złymi. W każdym stanie, wśród kleru, wśród mnichów, wśród świeckich są dobrzy i źli” – pisał już w VI wieku św. Fulgencjusz z Ruspe. Może i te przywołane słowa jednego z ojców Kościoła wraz z obszernym materiałem, prezentującym na naszych łamach hasło duszpasterskie rozpoczętego w pierwszą niedzielę Adwentu AD 2022 roku liturgicznego pomogą spojrzeć na wspólnotę Kościoła jako na rzeczywistość Bosko-ludzką. Są nim słowa: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, a refleksja, która została zaproponowana wszystkim wiernym w Polsce, stanowi odpowiedź na trudne wyzwania obecnego czasu. Dlatego dziękujemy Księdzu Biskupowi Andrzejowi Czai, ordynariuszowi diecezji opolskiej i przewodniczącemu Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, że zechciał naszym Czytelnikom nakreślić założenia programu duszpasterskiego. Dziękujemy również stałym i długoletnim autorom: Księdzu Januszowi Królikowskiemu i Pani Lilianie Florek, którzy dla rozwinięcia tych zagadnień podjęli się przygotowania cyklu artykułów i pomocy duszpasterskich, które – mamy nadzieję – pomogą uwierzyć w Kościół i uwierzyć Kościołowi.

Nie zaniedbujemy rozważań dotyczących fundamentów liturgii, które ze względu na dosyć obszerne omówienie programu duszpasterskiego zostały nieco ograniczone. Ograniczone wydawać by się mogło do jednego artykułu ks. Macieja Zachary MIC o historii ksiąg liturgicznych, ale refleksje o śpiewie w liturgii s. Sylwii Marciniak MChR, która współpracuje z naszym pismem od dwóch lat, do tych fundamenta liturgiae można przecież zaliczyć. Szczuplejsza jest również część biblijna periodyku – jedynie komentarz do Psalmu 1 autorstwa ks. Pawła Melczewskiego SChr, by zachęcić wszystkich ludzi dobrej woli do upodobania sobie w Prawie Pana i rozmyślania nad nim dniem i nocą (por. Ps 1,2). Witamy na naszych łamach nowego autora, ks. Łukasza Wacława SChr, który obejmuje dział prawny we „Mszy Świętej”. W pierwszym swoim artykule, pisząc o prawnej przynależności do Kościoła, w pewnym sensie włącza się w praktyczną aplikację tegorocznego programu duszpasterskiego. Podobnie ks. Dawid Stelmach i ks. Maciej Koczaj SChr kontynuujący swoje rozważania.

W końcu pozwalamy sobie wymienić jeszcze jednego autora. To obecny od roku jeden z poprzednich redaktorów naczelnych naszego pisma ks. Paweł Bortkiewicz SChr, który przybliżał wkład w dzieło ostatniego Soboru polskich jego ojców: kard. Stefana Wyszyńskiego i kard. Karola Wojtyły. W bieżącym numerze, z racji przypadającej w 2023 roku 75. rocznicy śmierci, odkrywa dzieło życia innego wielkiego Prymasa Polski, Czcigodnego Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, założyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, którego – przez często prorocze przemyślenia o Kościele – można zaliczyć do ojców Soboru Watykańskiego II. A warto go również po prostu poznać i odkryć…

Życząc dobrej i owocnej lektury, oddajemy ten numer „Mszy Świętej”, pragnąc nieustannie wyjaśniać kwestie związane z szeroko rozumianą liturgią Kościoła oraz zachęcać do lektury i medytacji słowa Bożego…

Uwaga! To jest tylko jeden artykuł z miesięcznika "Msza Święta". Pozostałe przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru