Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Janusz Królikowski, Tarnów
Posłani w pokoju Chrystusa, cz. 5: Zwycięska moc Boża

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 04, październik - listopad - grudzień 2022

Moc Twa, Panie, wszystko zdoła:
Ty nas karmisz z Twego stoła
Tam, gdzie uczta trwa wesoła,
W gronie niebian nasze czoła
Na Twe łono skłonić daj. Amen.

Jednym z tematów, który ciągle powraca na kartach Pisma Świętego, dotyczy słabości i chwiejności człowieka oraz stale zestawianej z nią pewnej, wiernej i przemieniającej mocy Boga. Człowiek w sposób bardzo zasadniczy i łatwo dostrzegalny naznaczony jest przemijalnością, nie jest w stanie uporać się z nią przy pomocy własnych sił. Nie posiada wystarczających środków, by móc niejako przekroczyć siebie, nie dysponuje możliwościami, które zapewniłyby realizację jego wewnętrznych, w pełni uzasadnionych tęsknot i dążeń. Najbardziej konkretnymi przejawami słabości i przemijalności człowieka są dwie formy zła: zło moralne, czyli grzech, i zło fizyczne, czyli śmierć. Mimo że człowiek z tymi formami zła usilnie zmaga się od samego początku swego istnienia, o czym świadczą na przykład liczne świadectwa archeologiczne, nie tylko nie może on odnotować żadnego wyraźnego sukcesu, ponieważ grzech i śmierć ciągle go dotykają i demaskują jego ograniczoność i słabość. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru