Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


Liliana Florek, Brzegi
Znaczenie muzyki i śpiewu w liturgii. Katecheza o muzyce liturgicznej dla starszych uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 07, lipiec-sierpień-wrzesień 2021

Drodzy Rodzice, Katecheci i Wychowawcy!
Przed wakacjami, w kolejnych numerach „Mszy Świętej” zamieściliśmy cykl konspektów katechez, które dotyczą zagadnień związanych z głębszym zrozumieniem symboliki celebracji eucharystycznej. Najważniejszym zadaniem tych katechez jest prowadzenie do pełnego uczestnictwa w liturgii powierzonych naszej opiece uczniów i wychowanków. Tu również spróbujemy się zmierzyć z kolejnym zagadnieniem związanym z pięknem sprawowanej liturgii, a mianowicie ze śpiewem i muzyką sakralną. Muzyka jest nieodzowną oraz integralną częścią całej liturgii eucharystycznej, dlatego powinna być święta, piękna i powszechna. Jej celem jest chwała Boża i uświęcenie wiernych, ponieważ skutecznie przyczynia się do ożywienia pobożności uczestników liturgicznych celebracji. Papież Pius XII w swej encyklice o muzyce kościelnej „Musicae sacrae disciplina” podkreślał, że „inne rodzaje sztuki: architektura, malarstwo czy rzeźbiarstwo, przygotowują tylko godne miejsce świętym obrzędom, a muzyka sakralna spełnia uprzywilejowaną rolę w samym sprawowaniu świętych ceremonii i obrzędów”, dlatego warto poświęcić temu tematowi trochę uwagi.

ZNACZENIE MUZYKI I ŚPIEWU W LITURGII?
Katecheza o potrzebie aktywnego uczestnictwa we Mszy Świętej dla starszych uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

CELE KATECHEZY:
– Uczeń rozumie wartość muzyki i śpiewu liturgicznego.
– Uczeń zna cele, kryteria i funkcje muzyki liturgicznej.
– Uczeń uświadamia sobie potrzebę zaangażowania w śpiew liturgiczny.
– Uczeń wymienia tytuły pieśni odpowiadające poszczególnym okresom roku liturgicznego.

SŁOWA KLUCZE:
muzyka, śpiew, liturgia

UWAGI METODYCZNE:
1. POMOCE DYDAKTYCZNE – kilka fragmentów różnych rodzajów muzyki (country, rock, blues, reggae, disco polo, muzyka organowa), lista pieśni liturgicznych (załącznik)
2. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru