Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Krystian Sammler, Poznań
Funkcja nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej w świetle Instrukcji Redemptionis Sacramentum

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 07, lipiec-sierpień-wrzesień 2021

Eucharystia i sprawowanie Mszy Świętej to najpierw wielkie dobro duchowe, cud przemiany wody i chleba w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa, życiodajny zdrój Wody Żywej, której potrzebujemy w podążaniu ku zbawieniu, w trudach podejmowanych dla nawracania naszych serc oraz w doskonaleniu miłości względem Boga, bliźniego i nas samych.

Nie możemy jednak zapomnieć, że liturgia Mszy Świętej to również troska o zewnętrzny wymiar celebracji, poszanowanie prawa kościelnego, które na przestrzeni wieków porządkowało sam ryt celebracji Eucharystii, aby sprawowana w sposób godny i właściwy wyrażała jedność Kościoła i przyczyniała się dla duchowego pożytku wszystkich w niej uczestniczących.

Niestety, na przestrzeni lat nie udało się powstrzymać pewnych nadużyć oraz niewłaściwego podejścia do celebrowania Eucharystii, w tym również do wypełniania funkcji przez wiernych świeckich, także przez nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru