Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Dariusz Kwiatkowski, Kalisz
Formy kultu Świętego Józefa w pobożności ludowej, cz. 1

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 07, lipiec-sierpień-wrzesień 2021

W Kościele obok oficjalnej liturgii, uznawanej za szczyt jego życia, zawsze istniały formy pobożności wypływającej z oddolnej inicjatywy wiernych i wyrażającej pragnienia oraz potrzeby serca. Pobożność ta jest wyrazem wiary, która skupia w sobie elementy kultury określonego środowiska oraz pobudza ducha modlitwy i religijnej wrażliwości. Pobożność ta w sposób szczególny związana jest z kultem świętych. Wśród nich wyjątkowe miejsce zajmuje Święty Józef i dlatego nie można się dziwić, że istnieją bardzo bogate formy czci oddawanej mu przez wiernych. Do najbardziej popularnych należy zaliczyć nowenny, litanie, koronki i akty zawierzenia. Trzeba jednak zaznaczyć, że niektóre z wymienionych form pobożności ludowej uległy zanikowi, ale za to w ich miejsce pojawiły się nowe.

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Nowenna (od łac. novem – dziewięć) jest praktyką religijną, która polega na wzmożonym zwracaniu się do Boga w ciągu dziewięciu następujących po sobie dni w celu uproszenia, za wstawiennictwem wybranego świętego lub świętych, określonej łaski albo przygotowania się do ważnej uroczystości lub wydarzenia. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru