Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Tomasz Bać, Rzeszów
Liturgia a historia zbawienia

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 06, czerwiec 2021

Ojcowie Soboru Watykańskiego II od samego początku pragnęli ukazać liturgię w jej wymiarze teologicznym oraz wyjść poza jej rozumienie czysto ceremonialne i obrzędowe. Po kilkudziesięciu latach refleksji nad istotą liturgii oraz nad jej miejscem w życiu i misji Kościoła podejmowanych przez przedstawicieli ruchu liturgicznego dzięki Konstytucji o liturgii Sacrosanctum Concilium mogło nareszcie zabłysnąć w Kościele piękno teologicznego spojrzenia na liturgię, przekraczające dotychczasowe jej ujęcia i rozumienie.
Zdecydowanie jedną z największych zasług ojców soborowych jest dostrzeżenie teologicznej relacji, jaka zachodzi pomiędzy liturgią a Bożym planem zbawienia objawionym i realizującym się w historii. Ta idea teologiczna stoi u podstaw wizji liturgii przedstawionej w artykułach 5-6 Konstytucji Sacrosanctum Concilium.

BOŻY PLAN ZBAWIENIA W HISTORII

Wszystkie księgi Starego i Nowego Testamentu ukazują Boga konsekwentnie wypełniającego wolę i pragnienie zbawienia człowieka, którego stworzył z miłości. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru