Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


Liliana Florek, Brzegi
Czas w liturgii. Katecheza o świadomym i czynnym przeżywaniu liturgii dla starszych uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 04, kwiecień 2021

Drodzy Rodzice, Katecheci i Wychowawcy!
Żyjemy w określonym czasie i doświadczamy go na co dzień jako integralnej części naszej egzystencji. Ta świadomość naszego umiejscowienia w czasie obejmuje trzy jego wymiary: przeszłość, czyli rzeczywistość, która minęła bezpowrotnie; teraźniejszość, czyli to, czego w danej chwili doznajemy; przyszłość, czyli to, co ma się dopiero wydarzyć. I tak jak człowiek doświadcza w swoim życiu każdego z tych wymiarów, podobnie ma się sprawa z liturgią eucharystyczną, w czasie której czas przeszły, teraźniejszy i przyszły łączą się ze sobą w tajemniczy sposób. Z jednej strony liturgia jest bowiem kontynuacją Paschalnego Misterium Chrystusa, czyli Jego męki, śmierci i zmartwychwstania, które dokonało się dwa tysiące lat temu.
Z drugiej zaś strony w celebracji liturgicznej dokonuje się „tu i teraz” uwielbienie Boga i uświęcenie człowieka, a zarazem jest ona antycypacją (zapowiedzią) liturgii niebieskiej. Ta wielowymiarowość liturgii jest możliwa dzięki temu, że sam Bóg jest Panem czasu, jest początkiem i końcem, Alfą i Omegą (por. Ap 1,8). W tym numerze „Mszy Świętej” zajmiemy się właśnie kwestią czasu i jego znaczenia w celebracjach eucharystycznych.

CZAS W LITURGII
Katecheza o świadomym i czynnym przeżywaniu liturgii dla starszych uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

CELE KATECHEZY:
– Uczeń zna okresy roku liturgicznego.
– Uczeń rozumie znaczenie czasu w celebracjach eucharystycznych.
– Uczeń wypowiada się na temat czasu, który przeznacza dla Boga.

SŁOWA KLUCZE:
rok liturgiczny, czas

UWAGI METODYCZNE:
1. POMOCE DYDAKTYCZNE – dla każdego ucznia kartka A4, kilkumetrowa rolka papieru (np. tapety), kredki, pisaki, ewentualnie fotografie przedstawiające symbole poszczególnych okresów liturgicznych.
2. METODY – wykład katechety, ćwiczenie aktywizujące „Drogi życia”, rozmowa kierowana, praca w grupach. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru