Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


s. Sylwia Marciniak MChR, Poznań
Piękno liturgii

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 04, kwiecień 2021

Podobnie jak Prawda, to znaczy Bóg i Jego miłość, są zawarte w liturgii, tak i „liturgia ma wewnętrzny związek z pięknem: jest veritatis splendor – blaskiem prawdy” (Benedykt XVI, Sacramentum Caritatis 35). W poniższych rozważaniach poszukajmy odpowiedzi na pytanie: kiedy liturgia jest piękna?

PIĘKNO DROGĄ DO POZNANIA BOGA

Papież Benedykt XVI w Adhortacji Sacramentum Caritatis napisał, że: „Odnoszenie się do atrybutu piękna nie jest jedynie estetyzmem, ale jest sposobem docierania do nas prawdy o miłości Boga w Chrystusie poprzez piękno” (SC 35). Piękno zatem jest dla nas drogą, sposobem, by dostrzec i poznać Boga. Piękno to objawia się w dziele stworzenia: Bóg stwarzając świat, „uznał, że wszystko, co stworzył, jest bardzo dobre i piękne” (Rdz 1,4.31; cyt. za Biblia Pierwszego Kościoła, Warszawa 2017). Blask Bożej mocy objawia się także w cudach dokonywanych wśród narodu wybranego (por. np. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru