Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Antoni Tronina, Lublin
Święty Józef w świetle apokryfów i archeologii

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 04, kwiecień 2021

Ewangelie nie wspominają o dalszych losach Józefa od czasu, gdy dwunastoletni Jezus podczas pielgrzymki „został w Jerozolimie […]. Potem poszedł z Nimi i wrócił do Nazaretu; i był Im poddany” (Łk 2,43.51). Zadziwia fakt, że nie zanotowano obecności Józefa na weselu w Kanie (J 2,1n), a tym bardziej pod krzyżem (J 19,25). Zapewne umarł jeszcze przed rozpoczęciem publicznej misji Jezusa. Pisma apokryficzne chętnie uzupełniają szczegóły pominięte przez Ewangelistów. Z kolei wykopaliska pozwalają zweryfikować dane zawarte w starożytnych dokumentach. Pierwszą wzmiankę o śmierci oraz pogrzebie Świętego Józefa podaje koptyjska Historia Józefa Cieśli spisana w Egipcie na przełomie IV i V wieku. Celem tej legendy było pogłębienie kultu Świętego, którego czczono w Kościele koptyjskim 20 lipca (po reformie gregoriańskiej – 2 sierpnia). Liczne słowa greckie zachowane w tekście koptyjskim świadczą o pierwotnym języku legendy, która zawiera elementy judeochrześcijańskie. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru