Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Maciej Zachara MIC, Lublin
Historia liturgii od I do początku IV wieku

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 04, kwiecień 2021

Liturgia w ciągu trzech pierwszych wieków Kościoła nie była czymś statycznym, ale podlegała ciągłemu dynamicznemu rozwojowi. Musimy też pogodzić się z tym, że nasza wiedza na ten temat jest bardzo fragmentaryczna. Nie było w tym czasie ksiąg liturgicznych, stąd zdani jesteśmy na rozproszone informacje zawarte w pismach różnych autorów chrześcijańskich (św. Ignacy Antiocheński, św. Justyn, Tertulian, św. Cyprian z Kartaginy, Orygenes i inni) czy w tak zwanych kanonach kościelnych, czyli w anonimowych pismach stanowiących zbiory reguł życia wspólnot kościelnych (Didache z przełomu I i II w.; Didaskalia apostolskie z ok. 230 r. i Tradycja apostolska z III lub początku IV w.). Dlatego o liturgii w tym czasie trzeba mówić z wielką ostrożnością, wystrzegając się pokusy absolutyzowania poszczególnych świadectw, jak to często ma miejsce.

ISTOTA KULTU CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

Nowości kultu chrześcijańskiego nie można sprowadzić do tego, że dawne obrzędy żydowskie zostały zastąpione przez nowe – chrześcijańskie. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru