Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Tomasz Bać, Rzeszów
Liturgia, jej znaczenie i miejsce w życiu Kościoła

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 04, kwiecień 2021

Odpowiedź na pytanie: czym jest liturgia w swojej istocie, można znaleźć bez większych problemów we wszystkich podręcznikach liturgiki wydanych w ostatnich dziesięcioleciach. Każda taka definicja i próba opisu liturgii wychodzi od etymologii greckiego słowa leitourgia, następnie ukazuje jego znaczenie w Starym i Nowym Testamencie oraz prowadzi przez historię rozumienia służby Bożej w dziejach Kościoła i w teologii, aby dotrzeć do myśli Soboru Watykańskiego II. Gdy 4 października 1963 roku ojcowie soborowi przyjmowali treść Konstytucji o liturgii Sacrosanctum Concilium, wiedzieli dobrze, że znajdują się w szczytowym punkcie długiego procesu odkrywania piękna teologicznego rozumienia liturgii i jej znaczenia, a zarazem u początku jej odnowy, która trwa do dzisiaj. Chociaż od zakończenia Soboru Watykańskiego II minęło już ponad 55 lat, to nieustannie warto wracać do wizji liturgii, Kościoła i człowieka zawartej w dokumentach soborowych. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru