Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


s. Sylwia Marciniak MChR
Zaproszenie do relacji

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 01, styczeń 2021

Zaproszenie Poznań do relacji

Człowiek, stworzony z relacji, został zaproszony do

tego samego – by tworzył relacje. Jako istota społeczna

potrzebuje do pełni wzrostu więzi międzyludzkich,

rodzinnych, przyjacielskich, wartościowych,

pełnych szacunku, wzajemnego oddania. Jako istota

duchowa potrzebuje także takich więzi, które będą

wykraczały poza to, co ludzkie i doczesne, takich,

które będą go podnosić do rzeczy wzniosłych. Jako

chrześcijanie wierzymy, że więzią, z której się narodziliśmy

do życia doczesnego i nadprzyrodzonego,

była miłość, a więzią szczególną, która daje początek

wszystkim innym, jest Bóg i Jego miłość do nas.

W rozpoczętym niedawno roku duszpasterskim

towarzyszy nam hasło: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”.

Niech te słowa staną się inspiracją do podjęcia

re􀏐leksji nad podstawową sprawą, która w liturgii

wybrzmiewa bardzo mocno: jesteśmy zgromadzeni,

Ktoś nas gromadzi, przychodzimy, ponieważ Ktoś

(Bóg) tego chciał. Natomiast wieczerza przywołuje

na myśl uroczyste, ważne spotkanie przy stole, najczęściej

w gronie rodziny, przyjaciół, życzliwych nam

osób. Być może pierwszym skojarzeniem ze słowem

„wieczerza” jest Wigilia, którą niedawno przeżywaliśmy,

świętując Boże Narodzenie. Może tym skojarzeniem

jest też Ostatnia Wieczerza, na której Pan Jezus

ustanowił Sakrament Miłości – Eucharystię. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru