Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Jarosław Tomasz Żurawski Poznań
Kościół żyje Paschą Chrystusa

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 01, styczeń 2021

Kościół żyje Paschą Chrystusa

Niezwykły i najbardziej wartościowy skarb, jaki

posiada Kościół, to Eucharystia. Po męce, śmierci,

zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Jezus obecny

jest w sakramentach. Eucharystia jako źródło

i szczyt życia chrześcijańskiego jest streszczeniem

i podsumowaniem naszej wiary (KKK 1324-1327).

Kościół nie powinien obawiać się „marnowania”

wszelkich zasobów, aby podkreślać, jaki dar w postaci

Eucharystii o􀏐iarowany mu został przez Mistrza

i Pana. We wszystkich wiernych: duchownych, osobach

życia konsekrowanego i świeckich musi zbudzić

się pragnienie nie tylko miłości do Mszy Świętej,

a tym samym do żywego i realnie obecnego Jezusa

Chrystusa, ale jeszcze większej gorliwości wobec misterium,

jakie nam On pozostawił. Jan Paweł II w encyklice

Ecclesia de Eucharistia wskazał, że „W kontekście

tego wzniosłego poczucia sensu tajemnicy

staje się zrozumiałe, w jaki sposób wiara Kościoła

w tajemnicę eucharystyczną wyraziła się w dziejach

nie tylko poprzez potrzebę wewnętrznej postawy

pobożności, lecz także przez szereg zewnętrznych

wyrazów, mających na celu przywołanie i podkreślenie

sprawowanego wydarzenia” (EdE 49).

Dzisiaj, kiedy wszyscy się spieszą i mają wiele zajęć,

trudniej znaleźć czas na modlitwę i Mszę Świętą.

W pierwszej kolejności od duchownych żąda się

wielkiego zaangażowania w sprawy Eucharystii. Nie

tylko chodzi o literalne przestrzeganie rubryk, choć

jest to bardzo ważne, ale przede wszystkim o wewnętrzne

zaangażowanie, które przekłada się na

zewnętrzne piękno w każdym wymiarze. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru