Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Janusz Królikowski Tarnów
Centrum zgromadzenia – Chleb żywy i ożywiający

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 01, styczeń 2021

Centrum zgromadzenia –

Chleb żywy i ożywiający

Chwały przedmiot nad podziwy,

Chleb – żyjących pokarm żywy,

Dzisiaj się objawia nam.

Za wieczerzy świętym stołem

Pan go, łamiąc z braćmi społem,

Iście dał Dwunastu sam.

Uwielbienie Boga jest najważniejszym i najwznioślejszym

chrześcijańskim aktem religijnym,

który może wyrażać się wspólnotowo albo indywidualnie.

Biorąc pod uwagę eklezjalny wymiar

wiary chrześcijańskiej, który zawsze posiada

pierwszeństwo w stosunku do wiary osobistej,

stanowiąc jej źródło i oparcie, a tym samym także

umożliwiając osiągnięcie jej dojrzałości i pełnego

wyrazu. Wiara chrześcijańska jest wiarą

spełniającą się w Kościele. Z tej racji wszystkie

religijne akty eklezjalne, przede wszystkim liturgiczne,

mają pierwszeństwo w stosunku do aktów

indywidualnych, nawet tych odznaczających się

szczególną intensywnością i żarliwością duchową.

Wynika z tego, że także akty zgromadzenia

liturgicznego mają pierwszeństwo w stosunku do

indywidualnej pobożności, chociaż jej nie eliminują,

ani nie pozbawiają jej twórczej roli religijnej

i duchowej. Nie wystarczy jednak samo zebranie

się razem grupy wierzących, aby ich zgromadzenie

samo przez się miało rangę religijną i stawało

się uwielbieniem Boga. Ważny jest punkt odniesienia,

który to zgromadzenie przyjmuje, czyli

przedmiot, wokół którego wierzący się gromadzą.

Zgromadzenie nie jest celem samym w sobie – jego

właściwym celem jest Bóg i uwielbienie Jego majestatu. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru