Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


o. Marek Blaza SJ Warszawa
Chrzest święty w innych wyznaniach chrześcijańskich

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 01, styczeń 2021

Chrzest święty

w innych wyznaniach

chrześcijańskich

Gdy w Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen

gentium ojcowie Soboru Watykańskiego II

podjęli kwestię relacji do chrześcijan niekatolików,

rozpoczęli tę re􀏐leksję od następujących słów: „Co

się zaś tyczy tych ludzi, którzy będąc ochrzczeni,

noszą zaszczytne imię chrześcijan, ale nie wyznają

całej wiary lub nie zachowują jedności komunii

pod zwierzchnictwem Następcy Piotra, to Kościół

wie, że jest z nimi związany z licznych powodów”

(KK 15). Do tych powodów należy właśnie naznaczenie

chrztem (por. tamże).

Również w Dekrecie o ekumenizmie Unitatis

redintegratio podkreślono,

że chrzest „stanowi sakramentalny

węzeł jedności

między wszystkimi, którzy

zostali przez niego odrodzeni”

(DE 22). A zatem

Kościół katolicki wskazuje,

że przyjęcie sakramentu

chrztu stanowi wręcz znak

identy􀏐ikacyjny chrześcijanina.

Dlatego też z pewnością

warto zaznajomić się

przynajmniej w ogólnym

zarysie z teologią i liturgią

chrztu w poszczególnych

Kościołach i Wspólnotach

kościelnych.

C􀂫􀃙􀃾􀂛􀃝􀃣 􀃳 K􀃊􀃞􀂑􀂮􀂛􀂽􀂛 􀃖􀃙􀂃􀃳􀃊􀃝􀃁􀂃􀃳􀃄􀃹􀃃

Sama teologia sakramentu chrztu w Kościele prawosławnym

jest bardzo zbliżona do katolickiej.

Istnieją jednak także różnice. I tak: w Kościele 

Chrzest święty w Kościele prawosławnym

10

1/2021

ZNAKI TAJEMNICY

ku świątyni i ma taki sam przebieg w przypadku

osoby dorosłej i dziecka. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru