Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Jarosław Tomasz Różański, Poznań
Najbardziej czcigodnym sakramentem jest Najświętsza Eucharystia

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 02, luty 2021

Eucharystia jest dla ludzi wierzących streszczeniem i podsumowaniem całej wiary. „Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą. Jest ona szczytem działania, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu” (KKK 1325).

Katechizm Kościoła katolickiego wskazuje, że „wielość nazw, jakimi jest określany ten sakrament, wyraża jego niewyczerpane bogactwo. Każda z nich ukazuje pewien jego aspekt. Nazywa się go: Eucharystią, ponieważ jest dziękczynieniem składanym Bogu. Greckie wyrazy eucharistein (Łk 22,19; 1 Kor 11,24) i eulogein (Mt 26,26; Mk 14,22) przypominają żydowskie błogosławieństwa, które – szczególnie podczas posiłku – wychwalają dzieła Boże: stworzenie, odkupienie i uświęcenie” (KKK 1328).

Jesteśmy przyzwyczajeni do nazywania Eucharystii Mszą Świętą. Poza wymienionymi określeniami można posługiwać się także sformułowaniami: Wieczerza Pańska, Łamanie Chleba, Zgromadzenie eucharystyczne czy Najświętsza Ofiara (por. KKK 1329-1331)

............................................................................................................................................................................................................................................................ (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru