Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Marek Nikiel SChr
Księgi liturgiczne. Komunia Święta i kult tajemnicy eucharystycznej poza Mszą Świetą (2)

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 12, grudzień 2020

Miesiąc temu rozpoczęliśmy omawianie księgi liturgicznej zatytułowanej: Komunia Święta i kult tajemnicy eucharystycznej poza Mszą Świętą. Dziś pochylimy się nad zawartością poszczególnych rozdziałów tego obrzędu.

Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, które znajdujemy na pierwszych stronicach rytu, składa się z czterech części. Pierwsza uzasadnia ścisły związek obrzędów zawartych w tej księdze z Mszą Świętą. Pozostałe tematy wprowadzenia to: cel przechowywania Eucharystii, miejsce jej przechowywania, uprawnienia konferencji biskupów.

Pierwszy rozdział omawianej księgi dotyczy Komunii Świętej poza Mszą. Zamieszczone tu wprowadzenie rozpoczyna się od ukazania związku między omawianą celebracją a ofiarą Mszy Świętej (podobnie jak w ogólnym wprowadzeniu). Dalej znajdujemy tu wytyczne dotyczące kolejno: czasu, szafarza i miejsca udzielania Komunii Świętej poza Mszą oraz przepisy dotyczące samego udzielania i przygotowania do przyjęcia tego sakramentu. Po wprowadzeniu zamieszczono dwie formy omawianego obrzędu. Pierwsza zawiera dłuższą liturgię słowa Bożego. Początek stanowią obrzędy wstępne z pozdrowieniem i aktem pokuty. Kolejna część to liturgia słowa Bożego, którą odprawia się podobnie jak we Mszy Świętej. Dlatego też nie zamieszczono tutaj żadnych tekstów czytań, a jedynie odesłanie do konkretnych lekcjonarzy stosowanych podczas Eucharystii. Następny element obrzędu stanowi Komunia Święta z Modlitwą Pańską, znakiem pokoju… Po modlitwie końcowej zamieszczono jeszcze obrzędy zakończenia. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru