Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Janusz Królikowski
Wspólnota kultu Zgromadzeni na świętej wieczerzy (1).

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 12, grudzień 2020

Chwal, Syjonie, Zbawiciela,

Chwal pieśniami wśród wesela

Wodza i pasterza rzesz.

Ile zdołasz, sław Go śmiało,

Bo przewyższa wszystko chwałą,

Co wyśpiewać pieśnią chcesz.

 

W kolejnym roku duszpasterskim zwracamy uwagę na „zgromadzenie”, które celebruje Eucharystię. Eucharystia jest celebracją, jest zebraniem się z Bożej inicjatywy wspólnoty wierzących, aby pod przewodnictwem kapłana oddawać chwałę Bogu, a w ten sposób zbliżać się wspólnotowo i indywidualnie do udziału w zbawieniu. Jest niewątpliwą zasługą Soboru Watykańskiego II, że zgromadzenie liturgiczne nabrało nowego znaczenia eklezjalnego, duchowego i egzystencjalnego, a tym samym stało się czynnym ośrodkiem Kościoła i punktem odniesienia dla wszelkich doświadczeń eklezjalnych. Ten fakt zasługuje na coraz większą uwagę w Kościele, ponieważ chodzi w nim o sam Kościół, o jego życie i jego misję. Taki będzie Kościół i taka będzie jego żywotność, jakie będą jego zgromadzenia eucharystyczne. Doświadczenie historyczne w Kościele bardzo jednoznacznie potwierdza tę zasadę, ukierunkowując zarazem jego dalszy rozwój.

Na pewno nie zrobiono jeszcze wszystkiego, aby zgromadzenie liturgiczne nabrało właściwej rangi duchowej i stało się rzeczywiście żywym ośrodkiem życia kościelnego. Dlatego jest uzasadnione, aby w nowych okolicznościach duchowych starać się uchwycić sens teologiczny zgromadzenia eucharystycznego. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru