Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Jan Miazek
Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 12, grudzień 2020

Nowa księga liturgiczna

Sobór Watykański II zlecił nie tylko odnowę obrzędu chrztu dzieci, ale polecił również zreformować obrzędy chrztu dorosłych znajdujące się w Rytuale rzymskim. Już przed Soborem dostrzegano potrzebę wprowadzenia przygotowania dorosłych do chrztu na wzór tego znanego w starożytności i dostosowania liturgii sakramentu do dorosłych. Głosy takie dochodziły z krajów misyjnych, jak również z krajów Zachodu, gdzie w wyniku postępującej sekularyzacji rosła liczba dorosłych przyjmujących chrzest. Słowa Soboru były zatem odpowiedzią na sygnalizowane oczekiwania. Zgodnie z tymi wskazaniami Kongregacja Kultu Bożego opracowała Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych, które opublikowano w 1972 roku. Polskie wydanie nowej księgi, dostosowanej do zwyczajów diecezji polskich, ukazało się w 1988 roku. Zwróćmy uwagę na tytuły ksiąg zawierających liturgię chrztu. Obrzędy chrztu dzieci – dzieci otrzymują tylko chrzest, czas na bierzmowanie i Komunię przyjdzie później. Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych – chrzest jest pierwszym z tych sakramentów, łączy się wewnętrznie z bierzmowaniem i Eucharystią. Tych trzech sakramentów w starożytności udzielano jednocześnie, tak jest i dziś przy chrzcie dorosłych.

Księgę otwierają dokumenty: wprowadzenie ogólne do Wtajemniczenia chrześcijańskiego oraz wprowadzenie teologiczne i pastoralne do Chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru