Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Jan Bartoszek
„Zgromadzeni na świętej wieczerzy” Schemat programu duszpasterskiego na lata 2020/2021

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 12, grudzień 2020

Wprowadzenie

Podstawowym dokumentem, wokół którego programujemy działania duszpasterskie skoncentrowane wokół trzeciego sakramentu chrześcijańskiego wtajemniczenia – Eucharystii, jest Sacramentum caritatis Benedykta XVI. Przyjęta w tej adhortacji apostolskiej przez papieża metodologia wyznaczyła trzyletni klucz tematyczny programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce. Rozpoczęty w pierwszą niedzielę Adwentu 2019 roku trzyletni program noszący ogólne hasło: „Eucharystia daje życie” w pierwszym roku skupia się na Eucharystii jako tajemnicy wyznawanej, drugi rok koncentruje się na Eucharystii jako tajemnicy celebrowanej, natomiast w trzecim roku uwaga zostanie przeniesiona na Eucharystię jako tajemnicę posłania i chrześcijańskiego świadectwa.

W niniejszym opracowaniu skoncentruję się na drugim roku programu duszpasterskiego, któremu – zgodnie z ustaleniami Komisji Duszpasterskiej KEP – ma towarzyszyć hasło: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Mottem biblijnym tego roku są słowa z Ewangelii św. Jana: „[…] Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6,32), natomiast symbolem towarzyszącym jest „chleb i wino”.

 

Założenia

Obecny program duszpasterski dla Kościoła w Polsce na rok 2020/2021, inspirowany głównie przez drugą część adhortacji apostolskiej Benedykta XVI Sacramentum caritatis (22 lutego 2007), stwarza ważną okazję duszpasterską, aby cała wspólnota chrześcijańska została wewnętrznie uwrażliwiona na to, by tę cudowną Ofiarę i Sakrament uczynić sercem swojego życia. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru