Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Łukasz Szczeblewski
Msza przy udzielaniu błogosławieństwa opatowi lub ksieni

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 11, listopad 2020

W tradycji Kościoła wspólnota zakonna podejmująca życie według rad ewangelicznych ma swojego przełożonego. W przypadku zgromadzeń męskich określa się go mianem opata (gr. abbas – ojciec). W żeńskich zgromadzeniach przełożona społeczności zakonnej to ksieni. Benedykcja nowego opata lub ksieni jest uroczystym aktem liturgicznym, dokonywanym w czasie celebracji mszalnej.

W Mszale rzymskim znajduje się specjalny formularz mszalny na okoliczność udzielenia błogosławieństwa opatowi lub ksieni. Noty rubrycystyczne wskazują, iż celebruje się tę Mszę obrzędową w szatach koloru białego. Nie wolno stosować tego formularza w niedziele Adwentu, Wielkiego Postu i w okresie Wielkanocy, w uroczystości, Środę Popielcową i w cały Wielki Tydzień.

Formularz Mszy obrzędowej przy udzielaniu błogosławieństwa opatowi lub ksieni otwiera antyfona na wejście, która została zamieszczona w dwóch wersjach do wyboru. Pierwsza to fragment Ewangelii św. Jana: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili, i by trwał wasz owoc” (J 15,16). Druga pochodzi z Listu św. Pawła do Kolosan: „Ponad wszystko miejcie miłość, która jest więzią doskonałości, a sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój” (Kol 3,14-15).

Omawiany formularz zawiera także dwie antyfony na Komunię, również do wyboru. Pierwszą zaczerpnięto z Ewangelii św. Mateusza: „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mt 20,28). (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru