Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Janusz Królikowski
Eucharystyczny styl życia

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 11, listopad 2020

Eucharystia jest „wielką tajemnicą wiary”, jak głosimy w czasie Mszy Świętej. Ta tajemnica dogłębnie łączy się z naszym życiem chrześcijańskim, zarówno wpisując się w jego systematyczny rozwój, jak i gwarantując jego ostateczne spełnienie. Aby to połączenie mogło się realnie i skutecznie realizować, zachodzi potrzeba przyjęcia przez wierzącego odpowiedniego stylu życia, który odpowiadałby tajemnicy Eucharystii. Przyjmowanie Komunii Świętej przez wierzącego jest oczywiście ważne, ale nie jest wystarczające w życiu wiary. Chodzi o to, by znajdowało ono przedłużenie w prowadzonym sposobie życia, stanowiącym codzienne przedłużenie celebracji liturgicznej. Tylko w takim przypadku będzie można mówić o pełnym eucharystycznym wymiarze życia chrześcijańskiego.

Przede wszystkim wiara

Wiara jest pierwszą formą aktywności chrześcijanina – dotyczy to także właściwej postawy wobec Eucharystii. Domaga się ona wiary, ponieważ zgodnie z tradycyjnym nauczaniem Kościoła – jak każdy inny sakrament – jest ona „sakramentem wiary”. Eucharystia domaga się od jej uczestnika żywej wiary. Nie chodzi tylko o jakąś wiarę ogólną, ale o wiarę dojrzałą i skonkretyzowaną w swoim kształcie i w swoim wyrazie. Od niej zależy owocne korzystanie z daru Chrystusa.

W tak zwanej wielkiej mowie eucharystycznej (w szóstym rozdziale Ewangelii św. Jana) Chrystus mówi: „To Duch daje życie; ciało na nic się nie zda” (J 6,63). (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru