Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Bogusław Grzebień
Błogosławiona cisza

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 10, październik 2020

Zjednoczeni z Jezusem w Komunii Świętej pragniemy czerpać wszystkie owoce Eucharystii i doznać jej wszechstronnego działania. Szczególnym jej owocem, o który prosi Kościół w swoich modlitwach, jest jedność i pokój. Liturgia eucharystyczna jest pełna wezwań o dar jedności i pokoju. To zrozumiałe. Do czego przecież zmierza Najświętsza Ofiara, jeżeli nie do wzajemnego pojednania, co stanowi źródło pokoju. Zastanówmy się nad tymi dwoma darami tak upragnionymi, a których posiadanie jest dowodem, że dobrze przeżywamy Eucharystię i korzystamy z niej we właściwy sposób. Trzeba w tym miejscu przytoczyć teksty, w których Kościół prosi o te dary. Podczas Eucharystii mamy mieć ciągle świadomość, że jesteśmy „zjednoczeni z całym Kościołem” (I modlitwa eucharystyczna). Modlimy się z obecnymi na liturgii, jak również ze wszystkimi wiernymi, których każda Msza Święta obejmuje, a nawet ze świętymi w Niebie, których imiona liturgia wymienia. Natomiast w II modlitwie eucharystycznej wypowiadamy słowa: „Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących Ciało i Krew Chrystusa”. Przywołujemy również prośbę o pojednanie z Bogiem i jedność z wszystkimi: „Wejrzyj, prosimy na ofiarę Twojego Kościoła”, uznaj, że jest to ta sama ofiara, „przez którą nas chciałeś pojednać ze sobą”. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru