Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Łukasz Szczeblewski
Msze Święte w rocznice małżeństwa

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 10, październik 2020

Chrześcijanie nie tylko uroczyście celebrują zawarcie sakramentu małżeństwa, ale także rocznice tego wydarzenia. W Mszale rzymskim drugą grupę Mszy za małżonków (część B) stanowią msze w rocznice sakramentu małżeństwa. Ta część zawiera trzy formularze: w pierwszą, dwudziestą piątą oraz pięćdziesiątą rocznicę zawarcia sakramentalnego małżeństwa. 

W notach rybrycystycznych zamieszczono informacje o możliwości wykorzystania omawianych tekstów mszalnych. W diecezjach polskich można celebrować Mszę dziękczynną w dwudziestą piątą i pięćdziesiątą rocznicę zawarcia małżeństwa ze specjalnymi modlitwami prawie we wszystkie dni roku liturgicznego. Wyjątek w tym względzie stanowią uroczystości, niedziele całego roku, Środa Popielcowa oraz Wielki Tydzień. W zwykłe rocznice dozwolone jest celebrowanie mszy dziękczynnej wówczas, kiedy dopuszczone są msze w różnych potrzebach. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby odpowiednie modlitwy rocznicowe zastosować w formularzu z dnia powszedniego. 

Antyfony mszalne w każdym z trzech omawianych formularzy są takie same. Antyfona na wejście została zaczerpnięta z Listu św. Pawła do Efezjan:

„Śpiewajcie i wysławiajcie Pana w waszych sercach, dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa” (Ef 5,19‑20).

Zawarty w niej motyw dziękczynienia Bogu wprowadza wiernych w przeżywanie rocznicy zawarcia sakramentu w duchu wdzięczności za dar sakramentu i małżeńskiej miłości. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru