Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Łukasz Szczeblewski
Msze przy zawarciu małżeństwa

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 09, wrzesień 2020

Czwartą grupę Mszy obrzędowych zawartą w Mszale rzymskim dla diecezji polskich stanowią Msze za małżonków. Podzielono je na dwie grupy. Pierwszą stanowią formularze Mszy przy zawarciu małżeństwa (A), drugą – Msze w rocznicę małżeństwa (B). W pierwszej części zamieszczono trzy formularze Mszy za nowożeńców.

Możliwości ich wykorzystania precyzują noty rubrycystyczne. Formularz mszalny za nowożeńców stosuje się w czasie celebracji z udzieleniem sakramentu małżeństwa, używając szat liturgicznych koloru białego. W niedziele i uroczystości należy posłużyć się formularzem danego dnia liturgicznego, stosując jedynie błogosławieństwo nowożeńców i zależnie od okoliczności właściwe dla obrzędu małżeństwa błogosławieństwo końcowe. Wyjątek stanowią niedziele okresu Narodzenia Pańskiego oraz niedziele zwykłe. Wówczas, jeśli w celebracji nie uczestniczy wspólnota parafialna, można sprawować Mszę obrzędową. Ze względu na szczególne znaczenie tekstów biblijnych przewidzianych dla liturgii małżeństwa, kiedy zabronione jest stosowanie Mszy obrzędowej za nowożeńców, można jedno czytanie wykorzystać z tekstów przeznaczonych dla liturgii małżeństwa. Nie wolno takiej praktyki stosować w czasie Triduum Paschalnego, w uroczystości Narodzenia, Objawienia i Wniebowstąpienia Pańskiego, Zesłania Ducha Świętego, Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa oraz w inne uroczystości obowiązujące. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru