Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


Maciej Zachara MIC
Historyczny rozwój sakramentu chrztu – wprowadzenie

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 09, wrzesień 2020

Jezus jest Jednorodzonym Synem Ojca, posłanym dla zbawienia człowieka upadłego w niewolę grzechu. Dzieło odkupienia zostało dokonane przez paschalne misterium śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, którego dopełnieniem było Jego wyniesienie na prawicę Ojca i wylanie Ducha Świętego na rodzący się Kościół. Od tej pory Jezus działa poprzez swój Kościół, którego najważniejszym zadaniem jest głoszenie Ewangelii i sprawowanie zbawczego misterium Chrystusa poprzez sakramenty, wśród których pierwszym jest chrzest.

Niniejszy tekst otwiera cały cykl artykułów poświęconych sakramentowi chrztu. O sakramencie tym można mówić z wielu punktów widzenia. Celem podejmowanego tutaj cyklu jest ukazanie historycznego rozwoju sakramentu od czasów apostolskich do współczesności. Zostanie zwięźle ukazany zarówno rozwój liturgii chrzcielnej, jak też ewolucja w rozumieniu chrztu w Kościele, co znajdowało swój wyraz w teologii i w wypowiedziach Magisterium Kościoła. Historia, jak mawiał nie żyjący już wybitny amerykański liturgista o. Robert F. Taft SJ, nie jest nigdy normatywna, ale zawsze jest pouczająca. Pochylamy się nad historią po to, żeby lepiej rozumieć teraźniejszość, w naszym przypadku aby lepiej rozumieć sakrament chrztu i tym owocniej go dzisiaj sprawować.

 

Chrzest w misji Jezusa i w początkach Kościoła

Pochodzenie chrztu

Woda jest żywiołem zarazem życiodajnym i śmiercionośnym, dlatego symbolika obmycia i kąpieli jako znaku duchowego oczyszczenia jest bardzo czytelna. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru