Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


o. Marek Blaza SJ
Wtajemniczenie chrześcijańskie

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 09, wrzesień 2020

Inicjacja chrześcijańska z zasady kojarzona jest z sakramentem chrztu, bo to ten właśnie sakrament stanowi początek życia w Chrystusie i otwiera możliwość korzystania z kolejnych sakramentów. Jednak jak słusznie zauważył papież św. Paweł VI (1963-1978) w Konstytucji apostolskiej Divinae consortium naturae: „Uczestnictwo w Boskiej naturze, które ludzie otrzymują w darze przez łaskę Chrystusa, objawia pewną analogię do powstania, rozwoju i wzrostu życia naturalnego. Wierni, odrodzeni przez chrzest, zostają umocnieni przez sakrament bierzmowania, a w Eucharystii otrzymują pokarm życia wiecznego. W ten sposób przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego w coraz większym stopniu osiągają skarby życia Bożego i postępują w doskonałej miłości”. A zatem chrzest stanowi jedynie początek procesu inicjacji.

Dlatego też najpierw zajmiemy się samym terminem „inicjacja” oraz tym, co się pod nim kryje. Potem pokrótce omówimy instytucję katechumenatu, ściśle związaną z przygotowaniem do chrztu, by na końcu przedstawić najważniejsze modele inicjacji chrześcijańskiej.

 

Inicjacja chrześcijańska jako wprowadzenie w misterium Boga

Sam termin „inicjacja” lub „wtajemniczenie” nie pojawia się w Nowym Testamencie, najprawdopodobniej dlatego, że w tamtym czasie podchodzono do niego z dużą podejrzliwością. Inicjacja nie była bowiem praktyką, która pojawiła się dopiero na gruncie chrześcijańskim. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru