Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Łukasz Szczeblewski
Msza przy udzielaniu święceń

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 06, czerwiec 2020

W Mszale rzymskim po Mszach obrzędowych wykorzystywanych przy udzielaniu sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego zamieszczono modlitwy mszalne przy udzielaniu święceń. Na początku w notach rubrycystycznych zaznaczono informację, że w niedziele Adwentu, Wielkiego Postu, okresu Wielkanocy, w uroczystości oraz święta Apostołów przy udzielaniu święceń wykorzystuje się formularz z dnia. Poza wskazanymi dniami można celebrować obrzędową Mszę przy udzielaniu święceń. Omawiany formularz nie zawiera własnych oracji, w zależności od stopnia święceń stosuje się modlitwy z innych formularzy do wyboru. 

W samym formularzu zawarto jedynie antyfony mszalne oraz specjalne modlitwy dodawane do poszczególnych modlitw eucharystycznych. Przewidziano dwie wersje antyfony na wejście. W pierwszej wyakcentowano postawę służby: „Kto by chciał mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa” (J 12,26). Drugą przewidziano na celebrację ze święceniami prezbiteratu. Stanowi ona słowa Jezusa z synagogi w Nazarecie o Duchu Pańskim, który spoczywa na Nim (por. Łk 4,18). Z kolei antyfona na Komunię została zamieszczona tylko w jednej wersji. Zawiera ona prośbę Jezusa o uświęcenie uczniów w prawdzie oraz ich posłanie (zob. J 17,17-18).

W notach rubrycystycznych wskazano, że poszczególne oracje należy wybrać z modlitw zawartych w innych formularzach: Mszy za biskupa; Mszy za kapłanów oraz Mszy za pełniących służbę w Kościele zawartych w części: Msze i modlitwy w różnych potrzebach. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru