Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Marek Nikiel SChr
OBRZĘDY BIERZMOWANIA cz. 2

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 06, czerwiec 2020

W poprzednim numerze „Mszy Świętej” przyjrzeliśmy się ogólnej strukturze Obrzędów bierzmowania oraz omówiliśmy pokrótce wprowadzenie teologiczne i pastoralne. Dziś pochylimy się nad zasadniczą częścią wspomnianego wyżej rytu.

Pierwszy rozdział zawiera teksty przeznaczone do udzielania sakramentu w czasie Mszy Świętej. Elementy związane z bierzmowaniem umiejscawia on w trzech częściach: liturgii słowa, liturgii sakramentu i liturgii eucharystycznej. Pod tymi nazwami kryją się konkretne działania, które wpływają na przebieg Mszy Świętej. I tak w pierwszej części obrzęd przewiduje przedstawienie kandydatów. Wyróżnione zostały dwie formy: z imiennym przedstawieniem przystępujących do sakramentu lub bez podawania imion. Po zakończeniu prezentacji następuje homilia. W księdze podano tekst przykładowego pouczenia zgromadzonych wiernych o znaczeniu misterium bierzmowania. Kiedy przewrócimy kartkę, naszym oczom ukaże się kolejny element ceremonii: odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Dokonuje się ono w formie dialogowanej, gdzie pierwsze pytanie dotyczy wyrzeczenia się szatana, a następne cztery dotyczą wyznania wiary. Treść pytań jest niemal identyczna z tymi, które znajdują się w omówionym już przez nas Obrzędzie chrztu dzieci. Na tym kończy się pierwsza część. Liturgia sakramentu rozpoczyna się od nałożenia rąk. W tym miejscu ryt podaje zachętę do modlitwy za kandydatów o Ducha Świętego dla nich, którą biskup kieruje do zgromadzonych na Eucharystii. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru