Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Benedykt Glinkowski
Dlaczego, by sprawować Eucharystię, niezbędne są święcenia kapłańskie?

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 06, czerwiec 2020

Najpierw trzeba sobie uświadomić, że sprawowanie Eucharystii jest czynnością Chrystusa i Kościoła. Jezus podczas niej staje się obecny na sposób substancjalny w chlebie i winie. Dokonuje się to przez posługę kapłana, czyli mężczyzny posiadającego święcenia kapłańskie, upoważnionego do tego w Kościele. Zawarty jest tu aspekt prawny nakładający na prezbitera obowiązek należytej służby Chrystusowi, który ma się nim posłużyć.

Poprzez Najświętszą Ofiarę sam Chrystus, korzystając z posługi kapłana, to znaczy korzystając z jego rąk i ust, składa samego siebie w ofierze Bogu Ojcu. Będąc ofiarą składaną Bogu Ojcu, daje się jednocześnie jako pokarm duchowy tym wiernym, którzy łączą się z Nim w Jego Ofierze (por. KPK kan. 899 §1).

Prawodawca kościelny wyraźnie zaznaczył, że szafarzem, który może sprawować […] sakrament Eucharystii, jest tylko kapłan ważnie wyświęcony (KPK kan. 900 §1). Ważnie celebruje Mszę Świętą kapłan, który ma intencję jej odprawienia i stosuje właściwą materię i formę. Innych ograniczeń co do jej ważności nie ma. Władzę ważnego sprawowania Eucharystii prezbiter otrzymuje wraz z przyjęciem święceń kapłańskich i nigdy jej nie traci, niezależnie od jego statusu prawnego w Kościele. Trzeba podkreślić z mocą, że kapłan sprawuje sakrament Eucharystii w Osobie Chrystusa (KPK kan. 900 §1). Nie ktoś dowolnie wybrany, ale ważnie wyświęcony kapłan, zatem biskup lub prezbiter. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru