Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Marek Nikiel SChr
OBRZĘDY POKUTY

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 03, marzec 2020

Miesiąc marzec w Kościele naznaczony jest przeżywaniem Wielkiego Postu. Z tej racji po tym, jak pokrótce zapoznaliśmy się ze strukturą Obrzędów chrztu dzieci oraz Obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych, poświęcimy teraz trochę uwagi Obrzędom pokuty. Obecnie obowiązuje wydanie drugie wspomnianego wyżej rytu, które ukazało się drukiem w 2014 roku.

Biorąc do ręki tę księgę liturgiczną, od razu dostrzegamy zmianę w szacie graficznej okładki. Oprócz koloru zmieniła się symbolika. W górnym prawym rogu – podobnie jak przy księgach związanych z chrztem – znajduje się okrąg. Tym razem wpisane są w niego symbole związane z odpuszczaniem grzechów: stuła i umieszczone nad nią dwa skrzyżowane klucze, które przypominają nam o władzy związywania i rozwiązywania udzielonej Piotrowi przez Jezusa pod Cezareą Filipową (por. Mt 16,13-19). Z kolei wzdłuż dolnej krawędzi okładki dostrzegamy dwie przeplatające się faliste linie z kolcami, które na myśl przywodzą koronę cierniową.

Na treść Obrzędów pokuty – oprócz dekretów oraz wprowadzenia teologicznego i pastoralnego – składają się cztery rozdziały, z których trzy pierwsze przedstawiają formy sprawowania sakramentu pokuty i pojednania, a ostatni podaje różne teksty używane w obrzędzie pojednania. Pozostałe strony księgi (195-236) wypełniają dodatki. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru