Msza Święta - miesięcznik biblijno-liturgiczny

« powrót do numeru


ks. Benedykt Glinkowski
Eucharystia - Najświętszy Sakrament

Artykuł pochodzi z miesięcznika "Msza Święta" nr 03, marzec 2020

Słowo Eucharystia oznacza „składać dzięki”, wskazuje nam zatem na dziękczynne misterium liturgiczne, sprawowane przez zgromadzenie na czele z kapłanem, w którym Kościół, uobecniając pod postaciami chleba i wina Ofiarę Chrystusa, ofiaruje razem z Nim samego siebie Bogu Ojcu. Od najdawniejszych czasów oznacza ona całą akcję ofiary i uczty, celebrowaną przez Kościół wierny Bożemu poleceniu.

Szczególne określenie tego sakramentu – „Najświętszy Sakrament” – wypływa z niewyczerpalnego bogactwa jego treści. W Eucharystii jest obecny Jezus Chrystus, ofiaruje się i jest spożywany; dzięki niej Kościół ustawicznie żyje i wzrasta. W ofierze eucharystycznej, która jest pamiątką śmierci i zmartwychwstania Pana, uwiecznia się Ofiara Krzyża. Jest ona szczytem i źródłem całego kultu oraz życia chrześcijańskiego, oznacza i sprawia jedność Ludu Bożego, przez Eucharystię buduje się Ciało Chrystusa (por. kan. 897 KPK).

Najświętszy Sakrament jest kolejnym sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego, który je jakby dopełnia. W Katechizmie Kościoła katolickiego czytamy: „Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana” (KKK 1322). Właściwie wszystkie sakramenty Kościoła mają istotny związek z Najświętszą Eucharystią i ku niej są ukierunkowane. (...)

Uwaga! To jest tylko fragment artykułu. Pełną wersję przeczytasz w numerze dostępnym w Wydawnictwie Hlondianum:

« powrót do numeru